Szkoła Podstawowa nr 2      im. Janusza Korczaka       w Głubczycach

    

                                                                                                                                       

                                                                      

      

 

Witaj na naszej stronie !!!

 

Dodatkowe dni wolne
od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w roku szkolnym 2014/2015:

19 grudnia 2014r., 1 kwietnia 2015r.,
24 kwietnia 2015r., 1 czerwca 2015r., 5czerwca 2015r.

Podstawa prawna:

Art.22 ust.2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
oraz §5 i §6a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 5 października 2010r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 186 poz. 1245)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nasz patron

(kliknij na zdjęcie)

Janusz Korczak
ur.22 lipca 1878
zm. 5 sierpnia 1942

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 2, im. Janusza Korczaka
ul. Kochanowskiego 2,  48-100  Głubczyce tel.: 077 4852703, e-mail: sp2glubczyce@wodip.opole.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.