Szkoła Podstawowa nr 2       im. Janusza Korczaka       w Głubczycach

 
      

 

Witaj na naszej stronie !!!

 

KOMUNIKAT DYREKTORA !!!

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

 w Głubczycach

ogłasza nabór uczniów

do klasy pierwszej

w roku szkolnym 2014/2015

 

WAŻNE!!!

Rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie Szkoły

Podstawowej nr 2 w Głubczycach wypełniają Kartę

zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej, natomiast rodzice

dzieci zamieszkujących poza obwodem szkoły składają

w sekretariacie szkoły Wniosek o przyjęcie dziecka do

klasy pierwszej.

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o

systemie oświaty  oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2014r. , poz. 7)

 

Karta zgłoszenia ucznia - pobierz

Wniosek o przyjęcie ucznia - pobierz

 

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej można

dokonać elektronicznie.

 

Kontakt:

Szkoła Podstawowa nr 2

im. Janusza Korczaka

ul. Jana Kochanowskiego 2

48 - 100 Głubczyce

e-mail: sp2glubczyce@wodip.opole.pl

tel.: 077 - 485 - 27-03

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nasz patron

(kliknij na zdjęcie)

Janusz Korczak
ur.22 lipca 1878
zm. 5 sierpnia 1942

Ciekawe linki
Szkoła Podstawowa nr 2, im. Janusza Korczaka
ul. Kochanowskiego 2,  48-100  Głubczyce tel.: 077 4852703, e-mail: sp2glubczyce@wodip.opole.pl
Wszystkie prawa zastrzeżone.