Szkoła Podstawowa nr 2      im. Janusza Korczaka       w Głubczycach

    

                                                                                                                                         

                                                                      

      
O nas
realizowane programy i projekty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia Szkoły

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Głubczycach jest najstarszą placówką oświatową szczebla podstawowego w naszym mieście funkcjonującą do dziś. Początki jej tworzenia przypadają na lata 1888-1889, kiedy to była Katolicką Szkołą Ludową. Sąsiedztwo szkoły było ciekawe. Naprzeciw szkoły gmina żydowska wzniosła przepiękną synagogę w stylu bizantyjskim. Obok budynku szkoły stał kościół ewangelicki w stylu neogotyckim, kościół parafialny, oraz sąd powiatowy z więzieniem i browar funkcjonujący do dziś.

I wojna światowa nie dotknęła bezpośrednio Głubczyc. Powiat głubczycki należał do silnie zgermanizowanych terenów dzisiejszej Opolszczyzny. Do roku 1945, tj. do czasu powrotu Opolszczyzny do Polski, nie było w mieście polskich szkół. Szkołę polską w tym czasie zastępowali rodzice, dzięki którym młode pokolenia mogły zachować mowę polską.

II wojna światowa nie oszczędziła powiatu głubczyckiego. Do prac związanych z remontem i odbudową obiektów szkolnych przystąpiono już w 1945 roku.

Jednak momentem historycznym był dzień 11 listopada 1945 roku, w którym utworzono żeńską szkołę pod nazwą Publiczna Szkoła Powszechna nr 2. Pierwszą kierowniczką szkoły została Karolina Wołoszczuk. Pierwszą Radę Pedagogiczną tworzyli: Franciszka Krukowska, Eugenia Mogielnicka, Janina Ostrowska, Rozalia Dorczak, Stanisława Kobus i Zofia Smolarska.

W pierwszym dniu naukę podjęło 216 uczennic zróżnicowanych pod względem wiadomości, wieku, posługujących się gwarą śląską, morawską i wschodnią, ale wszystkich łączyła wielka radość, że mogą wreszcie chodzić do polskiej szkoły.

Początki pracy małej grupy nauczycieli były bardzo trudne. Nauczycielki same urządzały klasopracownie, wykonywały ciężkie prace fizyczne, prowadziły zapisy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu. ponadto prowadziły działalność kulturalno-oświatową i akcje społeczno-polityczne.

Na efekty ich aktywnej pracy nie trzeba było długo czekać. 21 listopada 1945 r. powstało pierwsze Koło Rodzicielskie, a 26 listopada 1945r. powstał pierwszy Szkolny Samorząd Uczniowski i Koło Przyjaciół Żołnierzy.

Potem powstają kolejno: drużyna harcerska im. Emilii Plater, Koło Młodzieży Polskiego Czerwonego Krzyża i Spółdzielnia Uczniowska Gromada.

W 1947 r. Szkoła funkcjonowała coraz lepiej. Pozytywnym wynikiem zakończyła się pierwsza hospitacja w szkole w czerwcu 1947 r.

Kolejne karty historii zapisywali następni przybywający nauczyciele i kierujący szkołą dyrektorzy.

I tak w latach 1953-1955 kierownikiem szkoły była  Wanda Wasilewska, a po niej w latach 1955-1960 funkcje tę pełniła Maria Stołyhwo.

Rok 1960 przyniósł kolejną zmianę kierownictwa szkoły. Funkcję tę objął Bronisław Ćwil i pełnił ją w latach 1960-1969.

Grono Pedagogiczne stale się powiększało, w 1969 r. liczyło już 25 osób. W tym czasie przeprowadzono wielki remont budynku szkolnego. Powstały klasopracownie dla kl. I-III, j. polskiego, matematyki, biologii, geografii. Dużym osiągnięciem szkoły w tym okresie było zorganizowanie chóru szkolnego i zespołu muzycznego przez nauczyciela śpiewu Tadeusza Soroczyńskiego.

Lata siedemdziesiąte i osiemdziesiąte szkoły związane były nierozerwalnie z dyrektor mgr Krystyną Janik (1969-1986) i wicedyrektorem mgr Edwardem Wołoszynem.   

W tym Okresie miały miejsce szczególnie ważne dla życia szkoły wydarzenia. 2 listopada 1974 r. w dowód uznania społecznej postawy szkoła otrzymała imię Janusza Korczaka oraz sztandar. W 1978 roku szkoła otrzymała pamiątkowy medal Komisji Edukacji Narodowej przyznany przez ministra oświaty Jerzego Kuberskiego.

W latach 1986-1991 szkołą kieruje mgr Wanda Kucykiewicz wspierana przez wicedyrektorów: mgr Czesława Tabakę i mgr Ludmiłę Szerlowską. W okresie od kwietnia do listopada 1991 r. funkcję dyrektora pełnił mgr Bronisław Topolski.

W latach 1991-1998 funkcje dyrektora pełniła mgr Wanda Rojek, a wicedyrektora mgr Aleksandra Maciaszek. W okresie tym szkoła często zmieniała swoje oblicze. W lutym 1993 r. następuje oddanie do użytku nowej sali gimnastycznej i salki korekcyjnej. 21 maja 1993 r. odbyło się uroczyste odsłonięcie Kącika Patrona Szkoły wykonanego przez rodziców w ramach czynu społecznego. 3 czerwca 1995 r. oddano do eksploatacji basen kąpielowy, pierwszy tego typu obiekt w gminie. Ponadto z funduszy Rady Rodziców urządzono salę komputerową. Został również zagospodarowany teren przyszkolny dzięki czemu szkoła zdobyła wysokie miejsce w konkursie na najładniejszą posesję.

11 listopada 1996 r. na uroczystej Sesji Rady Miasta połączonej z obchodami Święta Niepodległości na mocy Uchwały Rady Miejskiej w Głubczycach, przyznano Szkole Podstawowej nr 2 Złoty Herb Głubczyc.  

W roku 1998 funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Jan Łata. Wraz z wicedyrektorem mgr Aleksandrą Maciaszek kontynuuje dzieło swoich poprzedników dbając o wygląd szkoły.

W latach 2003-2007 dyrektorem szkoły zostaje       mgr Aleksandra Maciaszek. Wicedyrektorem szkoły w tym czasie są: 2003-2004 mgr Urszula Pirch, 2005-2007 mgr Jadwiga Kaczorowska. Z wielkim entuzjazmem i wiarą dążą do zapewnienia dzieciom godnych warunków do nauki i samorealizacji. We wrześniu 2004 roku uruchomiono drugą pracownię komputerową.

Od września 2007 roku funkcję dyrektora szkoły pełni mgr Halina Tokar. Na stanowisko wicedyrektora zostaje powołana mgr Barbara Stępień.
Rozpoczyna się okres wielkich zmian.
Szkoła przeżywa drugą młodość i powracają czasy jej największej świetności.
Ruszają wielkie remonty na szeroką skalę. Każde wakacje i ferie zimowe to kilka kolejnych, generalnie odnowionych sal lekcyjnych.
Remont dachu nad salą gimnastyczną, zakup wspaniałej tablicy interaktywnej, odnowione korytarze szkolne, nowe stoliki i krzesełka z regulowaną wysokością dostosowaną do wzrostu dzieci, remont szatni przy basenie szkolnym, kapitalny remont świetlicy szkolnej, to tylko niektóre duże inwestycje wykonane od września 2007 roku.

W roku szkolnym 2009/2010 nasza szkoła przyłączyła się do programu „Szkoła bez przemocy”. Nasza placówka oświatowa wyróżnia się tym, iż odkrywa i skutecznie rozwija zdolności oraz zainteresowania uczniów.

W 2011 roku otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji Narodowej certyfikat „Szkoły Odkrywców Talentów”. Tytuł ten został  przyznany za wysokie wyniki uzyskane w konkursach przedmiotowych, artystycznych i zawodach sportowych.

W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole zostały wykonane kolejne prace remontowe. Dokonano termomodernizacji budynku szkoły, powstała nowa kotłownia zasilana gazem, dokonano wymiany wszystkich okien, ocieplono dach oraz przystosowano budynek do nowych przepisów przeciwpożarowych.

Nasza szkoła nadal realizuje zadania uwzględnione w programie „Szkoły bez przemocy” i „Szkoły promującej zdrowie”.

Rok 2012  został ogłoszony Rokiem Janusza Korczaka. W grudniu 2012 roku odbyła się bardzo uroczysta Wigilia Korczakowska, która zamknęła cały „Rok Janusza Korczaka”. Wigilia była wydarzeniem historycznym, gdyż nasza szkoła liczy ponad 120 lat , a takie spotkanie odbyło się tutaj po raz pierwszy. Na niej dokonano podsumowania podjętych w tym roku działań mających na celu niesienie pomocy innym. Gościem honorowym spotkania była Pani Barbara Grzegorczyk – wielokrotna jurorka konkursów sztuki żywego słowa i osoba wyróżniona najwyższymi odznaczeniami w dziedzinie kultury.

W ciągu ostatnich trzech lat  zmieniło się także oblicze dydaktyczne naszej szkoły. Nauczyciele coraz chętniej piszą  własne programy autorskie i tworzą różne innowacje pedagogiczne, które z powodzeniem wdrażają do pracy z uczniami.

Do znaczących sukcesów szkoły przyczyniają się także młodzi sportowcy.
Jeżeli chodzi o osiągnięcia sportowe to nasza szkoła od trzech lat zajmuje pierwszą pozycję na szczeblu gminnym.
Także na szczeblu powiatowym zajmujemy wysokie miejsca.
Od kilku lat właśnie u nas organizowane są Gminne Zawody Pływackie Szkół Podstawowych, które cieszą się niegasnącą popularnością.

Laury dla naszej szkoły zbiera także Grupa Teatralna
K(u)orczaki. Młodzi aktorzy biorą udział w licznych  konkursach  ogólnopolskich, osiągając przy tym wspaniałe wyniki.
W opisywanym okresie został powołany do życia Zespół Taneczny „Agawa”. Dziewczęta tańczące w zespole (uczennice klas IV – VI) mogą się już poszczycić znaczącymi sukcesami na swoim koncie. Dla młodszych tancerek (uczennic klas I – III) został utworzony w tym roku szkolnym nowy Zespół Taneczny pod nazwą „Hawajki”.

Oprócz uczniów tańczących, recytujących i sportowców, możemy poszczycić się także dziećmi pięknie śpiewającymi. Nasz Zespół Muzyczny - „Aniołki Charliego”- uświetnia swoimi występami uroczystości szkolne, jak również z powodzeniem reprezentuje naszą placówkę  poza jej murami. Dyplomy i wyróżnienia dla śpiewających dzieci to  już chleb powszedni.

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci  zdolne.
Już kilkoro uczniów z klas 4 – 6 zostało zdiagnozowanych podczas badań w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  jako wybitnie zdolni.
Aktualnie realizują oni indywidualny program nauczania. Kilkoro kolejnych omnibusów jest w trakcie badań pedagogiczno – psychologicznych.

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przeszła kolejny „lifting”. Odnowione zostały już wszystkie sale lekcyjne, basen, korytarze szkolne. Dokonany został remont generalny małej i dużej sali gimnastycznej.

W dalszym ciągu rodzice uczniów, a w szczególności Rada Rodziców, współtworzą obowiązujące w szkole dokumenty. Aktywnie włączają się w organizację imprez szkolnych. Są partnerami szkoły.

W opisywanym okresie, szkoła nadal realizuje koncepcję pracy ukierunkowanej na rozwój uczniów, a procedury edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Szkoła wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji i możliwości. Nadal promowana jest wartość edukacji.

Szkoła uczestniczy w realizacji programu Fascynujący Świat Nauki i Technologii. Jest to projekt systemowy, koordynowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 odbyło się w atmosferze pożegnania odchodzącej z naszej szkoły Pani Dyrektor Haliny Tokar. Była to chwila wzruszeń, podziękowań, życzeń, które na ręce Pani Dyrektor złożyli: Burmistrz Głubczyc p. Jan Krówka, Dyrektor Zarządu Oświaty, Kultury i Sportu p. Stanisław Krzaczkowski, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, i Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie przekazali Pani Dyrektor nagrodę, którą sama niejednokrotnie wręczała dzieciom. Była to Nagroda Godny Patrona Szkoły.

Odchodzącej Pani Dyrektor dziękowaliśmy za wzór owocnej, sumiennej i pełnej oddania pracy pedagogicznej.

Od września 2014 roku funkcję dyrektora szkoły pełni p. mgr Ewa Błażków a na stanowisko wicedyrektora został powołany p. mgr Mariusz Kruk.

W roku szkolnym 2014/2015 została utworzona po raz pierwszy w historii naszej szkoły klasa dla dzieci sześcioletnich. W roku następnym, czyli 2015/2016 takich klas dla dzieci sześcioletnich utworzono już cztery, oraz jedną klasę dla dzieci siedmioletnich. W chwili obecnej naukę w klasach pierwszych pobiera ponad 100 uczniów w pięciu oddziałach klasowych.

W roku szkolnym 2014/2015 po raz pierwszy w historii szkoły został zorganizowany „Piknik Rodzinny” – środowiskowa impreza integracyjna.

W tym samym roku szkolnym, również po raz pierwszy w historii szkoły obchodziliśmy „Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej”. W obecności znamienitych gości – świadków przeszłości, oraz współtworzących teraźniejszość, poznaliśmy historię tę przez wiele lat zakłamywaną. Wybrzmiewała ona w słowach poezji mówionej i śpiewanej. Dopełniano ją obrazem filmów dokumentalnych, a wszystko na tle scenerii przypominającej las katyński.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający najwyższą jakość oferowanych usług edukacyjnych. Ten certyfikat został wystawiony na podstawie pozytywnych opinii uczniów i ich rodziców i jest potwierdzeniem uczestnictwa w programie Zadowolony Konsument.

Remont i impregnacja więźby dachowej budynku szkoły, remont  świetlicy szkolnej, odnowienie korytarzy przy bocznych wejściach, a także gruntowne remonty gabinetów administracyjnych i pedagoga szkolnego, to niektóre wakacyjne inwestycje w naszej szkole.

Osiągnięcia mierzy się różną miarą: ilością laureatów olimpiad, konkursów, festiwali, liczbą zwycięzców w rozgrywkach sportowych lub po prostu ilością zebranych nagród, medali i pucharów.

Nasza szkoła może się poszczycić ich sporą kolekcją .

Dokonania oświatowe szkoły są oczywiste, niepodważalne i trwałe. Świadczy o tym fakt, że rodzice, którzy uczęszczali dawniej do tej placówki, pragną, aby ich dzieci, uczyły się  właśnie u nas.

W szkole leciwej.

W szkole z bogatą i piękną tradycją.

W szkole przyjaznej dzieciom.

 

Historię szkoły, na podstawie kronik spisała :

 Marzena Różnicka - Świercz

        

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
nasz patron

(kliknij na zdjęcie)

Janusz Korczak
ur.22 lipca 1878
zm. 5 sierpnia 1942

Ciekawe linki

www.profesor.pl

www.wikipedia.pl

www.literka.pl

www.wodip.opole.pl

www.wom.opole.pl

www.kopernik.org.pl

www.filharmonia.zabrze.pl

 

SZKOŁY KORCZAKOWSKIE

www.zsprudnik.vipnet.pl

www.sp4.chojnow.eu

www.sp20plock.edupage.org