Szkoła Podstawowa nr 2      im. Janusza Korczaka       w Głubczycach

 

                                                                                                                                         

 
   
O nas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta Szkoły

 

 • Bogata baza szkoły wraz z niezbędnymi pomocami dydaktycznymi;

 • Dwie pracownie informatyczne z nowoczesnym sprzętem multimedialnym;

 • Dwie sale gimnastyczne, basen, pomieszczenie do gimnastyki korekcyjnej, boisko do piłki nożnej, koszykówki i tenisa ziemnego;

 • Biblioteka z czytelnią, świetlica, stołówka i gabinet higienistki;

 • Nauka pływania od pierwszej klasy;

 • Kółka taneczne AGAVA i HAWAJKI;

 • Kółko teatralne KU(O)RCZAKI;

 • Klub europejski;

 • Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych (kółka przedmiotowe, wokalne, poetyckie, instrumentalne,  językowe, itp.);

 • Pomoc uczniom mającym trudności w nauce (zajęcia dydaktyczno– wyrównawcze, zajęcia kompensacyjno – korekcyjne, logopedyczne);

 • Opieka pedagoga szkolnego i logopedy;

 • Rozbudowany system pomocy socjalnej dla rodzin ubogich i dzieci romskich

 • Świetlica socjoterapeutyczna integrująca dzieci pochodzenia romskiego z dziećmi polskimi czynna codziennie do godz. 17.oo;

 • Realizacja programu rządowego na rzecz społeczności romskiej, zatrudnienie asystentów romskich;

 • Samorząd Uczniowski pozwalający uczniom wykazywać się zdolnościami organizacyjno-twórczymi;

 • Prężnie działająca Rada Rodziców;

 • Szkoła otwarta dla studentów realizujących praktyki pedagogiczne;

 • Szkolenia dla rodziców w zakresie wsparcia procesu nauczania i wychowania dziecka.

 

GALERIA ZDJĘĆ

pracownia językowa - sala nr 1

pracownia językowa - sala nr 11

klasa matematyki - sala nr 3

klasa języka polskiego - sala nr 9

sala informatyczna "1" - sala nr 18

sala informatyczna "2" - sala nr 16

sala gimnastyczna  - "1"

sala gimnastyczna  - "2"

biblioteka

 sala klas 1 - 3

 sala klas 1 - 3

sala gimnastyki korekcyjnej

świetlica szkolna

świetlica szkolna

stołówka szkolna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

nasz patron

(kliknij na zdjęcie)

Janusz Korczak
ur.22 lipca 1878
zm. 5 sierpnia 1942

Ciekawe linki

www.profesor.pl

www.wikipedia.pl

www.literka.pl

www.wodip.opole.pl

www.wom.opole.pl

www.kopernik.org.pl

www.filharmonia.zabrze.pl